Samen het verschil maken onder druk

Het NHG is een ledenvereniging van en voor alle husartsen in Nederland. In het meerjaren beleidsplan is de koers van de vereniging voor de komende periode aangescherpt en helder vastgelegd.  

Wie

Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)

Wat

  • Het meerjarenbeleidsplan vertaald naar een prettig leesbaar magazine voorzien van illustraties en infographics.
uitingen

Waar staat het NHG voor?

Ruim 13.000 huisartsen en huisartsen in opleiding maken samen het Nederlands Huisartsen Genootschap. En zij maken zich samen sterk voor betaalbare, persoonsgerichte en toegankelijke huisartsenzorg. En die zorg staat onder druk. Door vele factoren en omstandigheden. Met het meerjarenbeleidsplan wil het genootschap een duidelijk signaal afgeven aan politiek, zorgverzekeraars en vele anderen dat huisartsen echt onmisbaar zijn bij het betaalbaar houden van de gezondheidszorg. 

Waar staat het NHG voor?
Verschil maken onder druk

Verschil maken onder druk

 

Het meerjarenbeleidsplan moest dus gezien, gelezen en gedeeld worden. Met die opdracht zijn we aan de slag gegaan en het resultaat is een fris, lekker overzichtelijk en goed leesbaar magazine geworden. Met veel illustraties en infographics om in een oogopslag duidelijk te maken wat de speerpunten van het beleid gaan zijn voor de komende periode. Dit alles gecombineerd met interviews en treffende portretten van de huisartsen die met hun inhoudelijke bijdrage een onmisbare schakel waren bij de totstandkoming van het meerjarenbeleidsplan. 

Uitingen
Uitingen

Deze website maakt gebruik van (geanonimiseerde) analytische en functionele cookies.

Ik geef toestemming voor:

Meer info